GDPR

Veb sajt koristi kolačiće u smislu personalzacije sadržaja, korišćenja funkcija društvenih medija i analize saobraćaja.

Za više informacija pogledajte Zaštita privatnosti

Prihvatam

SN linkovi

Moja AVIA lnk

Srpski
Srpski Engleski

Pretraga

AVIA Portal

SMS servis

Zaštita privatnosti

Poštovani posetioci i korisnici Radun AVIA veb-sajta (u daljem tekstu „RA veb-sajt“) obaveštavamo Vas da se podaci o ličnosti obrađuju u skladu odredbama važećih zakona i podzakonskih akata Republike Srbije i organa nadležnih za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Rukovalac podacima o ličnosti je Radun AVIA doo Novi Sad, MB 08761191, PIB 100731198, Put Šajkaškog odreda 2a, Novi Sad.

Radun AVIA doo Novi Sad preko svog RA veb-sajta prikuplja podatke o ličnosti koji posredno ili neposredno identifikuju lica na koje se odnose podaci .

Radun AVIA doo Novi Sad čuva evidenciju sa podacima o ličnosti prikupljene od lica na koja se podaci odnose i obrađuje te podatke uz saglasnost lica na koja se odnose, isključivo u meri koja je neophodna za svrhu obrade.

Radun AVIA doo Novi Sad obrađuje podatke o ličnosti lica na koja se odnose podaci radi:

  • Zaključenja ugovora (poslovno ime, matični broj, PIB, adresu, ovlašćeno lice, broj telefona)
  • Izdavanja kompanijskih kartica: Bonus, Partner, Agro, Taxi i Business Card (poslovno ime /prezime i ime, mesto stanovanja, adresa, PIB, mobilni telefon, e-mail adresa)
  • Komunikacije sa kandidatima koji su aplicirali za zapošljavanje u Radun AVIA-i (CV)
  • Izdavanje gotovinskih računa u skladu sa zakonom (poslovno ime /prezime i ime, mesto stanovanja, adresa, PIB, mobilni telefon, e-mail adresa
  • Obrade zahteva za reklamaciju (prezime i ime, mesto stanovanja, adresa, broj telefona, e-mail adresa)
  • Kontrole propisane zakonom
  • Unapređenje pruženih usluga (promotivne aktivnosti i slanje informacija putem elektronske pošte, sms, na adresu)

RA veb-sajt nije namenjen maloletnim licima, niti ima nameru da svesno prikuplja ili čuva podatke o ličnosti maloletnih lica koja mogu imati pristup RA veb-sajtu.

Radun AVIA doo Novi Sad obrađuje podatke o ličnosti tako da štiti njihovu poverljivost uz primenu organizacionih, tehničkih, kadrovskih i ostalih neophodnih mera kako bi osigurala bezbednost podataka od svakog slučajnog ili nezakonitog uništavanja, slučajnog gubitka, zloupotrebe, zabranjenog otkrivanja ili pristupa i svakog drugog oblika nezakonite obrade.

Radun AVIA doo Novi Sad nije odgovorna za zaštitu podataka o ličnosti na veb-sajtovima na koje se vrši preusmeravanje sa RA veb-sajta. Lica na koja se odnose podaci moraju pročitati pravila o zaštiti podataka i upravljanju podacima na tim veb-sajtovima.

Lica na koja se podaci odnose imaju pravo da od Radun AVIA doo Novi Sad zahtevaju istinito i potpuno obaveštenje o obradi njihovih podataka.

Lica na koja se odnose podaci imaju pravo da podnesu pisane prigovore na obradu svojih podataka o ličnosti i mogu zahtevati da se njihovi podaci isprave, privremeno ne koriste ili izbrišu.

 

Radun AVIA će na osnovu pisanog zahteva na adresu:

Radun AVIA doo Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 2a, Novi Sad

ili, e-mail adresu:

kancelarija@radunavia.co.rs

obavestiiti o postupanju sa Vašim podacima, promeniti ili obrisati podatke ukoliko to zahtevate.

 

Lica na koja se odnose podaci o ličnosti, ukoliko smatraju da je ugrožena zaštita podataka o ličnosti mogu se obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti

Bulevar kralja Aleksandra 15, 11000 Beograd
Tel: +381 11 3408 900
Faks: +381 11 3343 379
Email: оffice@poverenik.rs

Radun AVIA doo Novi Sad koristi kolačiće (Cookies) kako bi obezbedili da www.radunavia.rs ispravno funkcioniše i radi, kao i poboljšali iskustva posetilaca i korisnika RA veb-sajta.

Kolačić je tekstualni fajl koji se čuva lokalno na Vašem računaru, tabletu ili mobilnom telefonu. Kolačić omogućava prepoznavanje korisnika koji se vratio na internet stranicu Radun AVIA-e, radi praćenja i analize poseta internet stranici u cilju optimizacije internet stranice Radun AVIA-e.

Radun AVIA doo Novi Sad na RA veb-sajtu koristi sledeće kolačiće:

  • pll_language – kolačić koji nosi informaciju o odabranom jeziku korisnika
  • ra – kolačić koji nosi informaciju o tome da li se posetilac složio sa „Zaštitom privatnosti“
  • _ga – Analytics cookie – kolačić Google Analitike. Koristi se za prikupljanje podataka o poseti i korišćenju veb sajta, kao i kreiranju odgovarajućih izveštaja.

Ukoliko niste saglasni i ne želite korišćenje kolačića možete ih izbrisati ili onemogućiti njihovo korišćenje na sledeći način:

Opcija brisanja kolačića dostupna je u svakom internet pretraživaču (Internet Explorer, Edge, Google Chrome, Firefox, Opera ili bilo kom drugom pretraživaču na računaru ili prenosnom uređaju). Potrebno je da posetite meni „opcije“ ili „postavke“ i pronađete opcije koje se odnose na kolačiće. U ovoj sekciji možete obrisati/isključiti pojedine ili sve kolačiće.

Sadržaj ove internet prezentacije predstavlja zakonski zaštićeno i autorsko pravo koje isključivo pripada Radun AVIA doo Novi Sad.

Radun AVIA doo Novi Sad pripadaju sva autorska i druga prava intelektualne svojine u pogledu sadržaja, uređivanja, koncepcije i dizajna.

Zaštitni znakovi i logo su intelektualno vlasništvo i predstavljaju svojinu Radun AVIA-e. Nepoštovanje obavezujućih uslova korišćenja podleže primeni odgovarajućih zakona i podzakonskih akata.

Zabranjeno je neovlašćeno umnožavanje, reprodukovanje, javno prikazivanje ili distribucija sadržaja internet prezentacije Radun AVIA na bilo koji način.