GDPR

Veb sajt koristi kolačiće u smislu personalzacije sadržaja, korišćenja funkcija društvenih medija i analize saobraćaja.

Za više informacija pogledajte Zaštita privatnosti

Prihvatam

SN linkovi

Moja AVIA lnk

Srpski
Srpski Engleski

Pretraga

AVIA Portal

SMS servis

Novosti

FITNESS nagradni konkurs – Vreme je za povratak u formu

PRAVILA Fitness NAGRADNOG KONKURSA „VREME je za POVRATAK U FORMU“

 

Pre učestvovanja u nagradnom konkursu, molimo Vas da proučite Pravila nagradnog konkursa.

Član 1. Organizator i administrator

Organizator nagradnog konkursa pod nazivom „Vreme ja za povratak u formu” (u daljem tekstu: “Digitalna aktivacija”) je PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA RADUN AVIA DOO NOVI SAD, Put Šajkaškog odreda 2a, Novi Sad, matični broj: 08761191, PIB: 100731198, (u daljem tekstu: ,,Organizator”). Digitalna aktivacija se priređuje u svrhu promocije poslovnih aktivnosti Organizatora.

Učestvovanjem u Digitalnoj aktivaciji potvrđujete da ste saglasni na ustupanje svojih ličnih podataka privrednom društvu Radun AVIA doo Novi Sad.

Član 2. Trajanje

Nagradni konkurs počinje 08. aprila i traje do 22. aprila do 12h.

Član 3. Pravo učestvovanja

U nagradnom konkursu ne mogu učestvovati zaposleni kod Organizatora i kompanije čija promocija je cilj ovog nagradnog konkursa, kao ni njihovi članovi porodice (bračni ili vanbračni partneri, roditelji i deca). Pravo učestvovanja u nagradnom konkursu imaju fizička lica starija od 18 godina koja su građani Republike Srbije.

Učesnici moraju zapratiti službenu Facebook stranicu Radun AVIA doo odn. biti pratioci Facebook stranice Radun AVIA doo.

Svaki učesnik u nagradnom konkursu može učestvovati neograničeni broj puta, svaki put kada ostvari traženi uslov, ali može osvojiti samo jednu nagradu u konkursu.

Član 4. Način učestvovanja

Kako bi ostvario pravo na učestvovanje u konkursu, učesnik konkursa mora da ostvari kupovinu na bilo kojoj Radun AVIA pumpi, bilo kog derivata i u bilo kom iznosu (ne nužno u ovom periodu, može i ranije), zatim da zaprati zvaničnu Facebook stranicu ukoliko već nije njen pratilac i da u komentaru ispod objave navede BI broj sa fiskalnog računa ostvarenog na Radun AVIA pumpi.

Član 5. Odabir dobitnika

Odluka o dobitniku nagrade se donosi na osnovu slučajnog izbora komentara, putem aplikacije Random Comment Picker for Facebook comments nakon što se utvrdi da je učesnik ispunio sve uslove iz člana 4. i člana 3.

Član 6. Rezultati konkursa

Proglašenje pobednika odvija se nakon završetka nagradnog konkursa, u četvrtak, 22.04.2021. godine do 16h. Dobitnik će biti javno proglašen od strane predstavnika Organizatora i Administratora na Facebook stranici Radun AVIA doo.

Član 7. Nagrade

Tri učesnika u ovom nagradnom konkursu mogu osvojiti po jedan od sledećih artikala iz FITNESSAVIA akcije:

  •  lopta za pilates 1x
  • 1 x prostirka za vežbanje
  • 1 x opruga za vežbanje

Učesnik kao dokaz dostavlja račun sa BI brojem koji je prijavio u komentaru na kome se vidi izvršena kupovina na Radun AVIA stanicama.

Učesnici koji učestvuju u konkursu, kao i dobitnici nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu od one za koju su se takmičili i osvojili u postupku prema ovim Pravilima.

Nagrada se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može preneti na drugu osobu po prihvatanju nagrade.

Član 8. Predaja nagrade

Dobitnik se nakon proglašenja mora javiti u inboks Facebook profila u roku od 48 sata radi dogovora oko preuzimanja nagrade. U suprotnom će nagrada biti uručena prvom sledećem dobitniku. Nagradu će dobitnik preuzeti na najbližoj Radun AVIA pumpi ili će biti poslata kurirskom službom na dogovorenu adresu.

Član 9. Zaštita ličnih podataka

Učesnici automatski prihvataju aktuelna zvanična pravila samom prijavom za nagradu u nagradnom konkursu.

Prijavom za nagradni konkurs, učesnici su izričito saglasni da Organizator kao rukovalac i Administrator, kao obrađivač zbirke ličnih podataka (Data Processor), te Izvršilac obrade za isporuku nagrada može obrađivati podatke o adresi, ličnoj mail adresi, kao i broja telefona, kako bi izvršio predaju nagrade. Osnov za obradu podataka o ličnosti je pristanak.

Saglasan sam da se moji lični podaci: fotografija i video materijal koriste od strane Organizatora i javno objave u reklamne svrhe za navedeni nagradni konkurs, bez ikakve naknade.

Navedene podatke dajem kako bi učestvovao u nagradnom konkursu, preuzeo nagradu i dobijao redovna obaveštenja o nagradnim konkursima i sličnim aktivnostima.

Organizator ima pravo da obrađuje moje lične podatke samo za napred navedenu svrhu.

Moje podatke mogu proveravati, elektronski i fizički skladištiti i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Svestan sam da imam pravo na opoziv pristanka za obradu podataka o ličnosti.

Upoznat sam sa pravima koje imam po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Pravo da promeni ova pravila zadržava Organizator, a o tome će svi učesnici biti pravovremeno obavešteni.

Administrator i Organizator ili bilo koje lice angažovano od strane Organizatora za izvršenje nagradnog konkursa ne preuzima odgovornost za štetu niti ima obavezu nadoknade troškova usled oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja u izvođenju nagradnog konkursa, te tokom učestvovanja u istom.

Organizator neće podeliti nikakve dodatne nagrade osim navedenih u ovim pravilima.

U Novom Sadu, 08.04.2021. godine

Radun AVIA doo Novi Sad

Spisak benzinskih stanica sa kojih je validan račun – BI broj:

БС Нови Сад 1 Нови Сад Пут Шајкашког одреда 2а 021/424-911
БС Нови Сад 2 Нови Сад Пут Шајкашког одреда 1ц 021/452-078
БС Нови Сад 3 Нови Сад Булевар Јаше Томића 12 021/6339-444
БС Ветерник 2 Нови Сад Иве Лоле Рибара 4а 021/820-233
БС Руменка 2 Руменка Ослобођења бб 021/384-0364
БС Руменка 1 Руменка Угао Ослобођења и ЈНА 021/384-0365
БС Госпођинци Госпођинци Вука Kараџића бб 021/836-032
БС Сириг Сириг Међународни пут бб 021/849-010
БС Kањижа Kањижа Милоша Обилића бб 024/4879-111
БС Горјани Горјани Горјани бб 031/546-333
БС Стопања Стопања Стари Трстеник бб 037/727-570
БС Прељина Прељина Прељина бб 032/381-010
БС Нови Бечеј Нови Бечеј Чика Љубина 76 062/424-651
БС Хртковци Хртковци Владимира Назора бб 022/455-018
БС Богојево Богојево Дунавски пут бб 025/574-2210
БС Рума Рума Вука Kараџића бб 022/473-810
БС Чента Чента Нушићева бб 023/899-050
БС Војка Војка Цара Душана бб 022/2301-027
БС Дољевац Дољевац Село Дољевац бб 018/817-611
БС Хоргош село Хоргош Kањишки пут бб 063/620-874
БС Башаид Башаид Војвођанска бб 063/620-767
БС Бачко Градиште Бачко Градиште Новосадски пут бб 063/621-304

 

БС Ћуприја Ћуприја Селиште бб 063/560-810
БС Радун Бачка Паланка Бранка Бајића бб 021/6040-011