GDPR

Veb sajt koristi kolačiće u smislu personalzacije sadržaja, korišćenja funkcija društvenih medija i analize saobraćaja.

Za više informacija pogledajte Zaštita privatnosti

Prihvatam

SN linkovi

Moja AVIA lnk

Srpski
Srpski Engleski

Pretraga

AVIA Portal

SMS servis

Novosti

BLACK FRIDAY digitalna aktivacija

PRAVILA BLACK FRIDAY DIGITALNE AKTIVACIJE    (Pogledaj spisak dobitnika)

„SIPAJ PO PROŠLOGODIŠNJIM CENAMA“

 

Pre učestvovanja u Black Friday aktivaciji, molimo Vas da proučite Pravila nagradnog konkursa.

Član 1. Organizator i administrator

Organizator Black Friday aktivacije pod nazivom „Sipaj po prošlogodišnjim cenama” (u daljem tekstu: “Digitalna aktivacija”) je PREDUZEĆE ZA TRGOVINU NAFTOM I NAFTNIM DERIVATIMA RADUN AVIA DOO NOVI SAD, Put Šajkaškog odreda 2a, Novi Sad, MB: 08761191, PIB: 100731198, (u daljem tekstu “Organizator”). Digitalna aktivacija se priređuje u svrhu promocije poslovnih aktivnosti Organizatora.

Učestvovanjem u Digitalnoj aktivaciji potvrđujete da ste saglasni na ustupanje svojih ličnih podataka privrednom društvu Radun AVIA doo Novi Sad.

Član 2. Trajanje

Black Friday digitalna aktivacija počinje 21.11.2022. od 10.00h i traje do 24.11.2022. do 00.00h

Član 3. Pravo učestvovanja

U digitalnoj aktivaciji ne mogu učestvovati zaposleni kod Organizatora i kompanije čija promocija je cilj ovog konkursa, kao ni njihovi članovi porodice. Pravo učestvovanja u digitalnoj aktivaciji imaju fizička lica starija od 18 godina koja su građani Republike Srbije.

Učesnici moraju ostaviti svoju prijavu na mikro sajtu (Landing Page stranici) Radun AVIA doo.

Svaki učesnik u digitalnoj aktivaciji može učestvovati neograničeni broj puta, svaki put kada popuni prijavu, ali može biti samo jednom dobitnik.

Član 4. Način učestvovanja

Kako bi ostvario pravo na učestvovanje u digitalnoj aktivaciji, učesnik mora putem linka posetiti Radun AVIA mikro sajt i popuniti prijavu, ostaviti svoje podatke, saglasiti se za učestvovanje u aktivaciji. Prijavljivanje traje 4 dana. U nedelji pre Crnog petka 25.11.2022., svakog dana, 4 dana za redom, u ponedeljak 21.11.2022., utorak 22.11.2022., sredu 23.11.2022. i četvrtak 24.11.2022. učesnici se prijavljuju putem mikro sajta za mogućnost da sipaju gorivo po prošlogodišnjim cenama.  Svaki dan novo prijavljivanje počinje od 10h ujutru za taj dan.

Link na mikro sajt biće objavljen na zvaničnim profilima kompanije Radun AVIA na Facebooku i Instagramu kao i zvaničnom sajtu Radun AVIA.

Član 5. Odabir dobitnika

Odluka o dobitnicima sipanja goriva na Black Friday (Crni petak), 25.11.2022. po prošlogodišnjim cenama (Black Friday popustima) se donosi bez ikakvog dirigovanog izbora, po principu ko se pre prijavi. Svakog dana, računajući za početno vreme 10.00h, 15 prvih jedinstvenih prijavljenih učesnika toga dana su dobitnici BF popusta. Ukupno 60 učesnika, po 15 prvih, svaka 4 dana, u digitalnoj aktivaciji osvajaju mogućnost da sipaju gorivo po prošlogodišnjim cenama.

Član 6. Rezultati digitalne aktivacije

Dobitnici će narednog dana biti obavešteni da su dobitnici BF popusta putem SMS poruke, na broj telefona koji su ostavili u prijavi. Takođe će biti proglašeni od strane predstavnika Organizatora i Administratora na Facebook stranici Radun AVIA doo.

Član 7. Black Friday popusti

Ukupno 60 učesnika su dobitnici BF popusta odn. mogućnosti da sipaju po pro[logodi[njim cenama. Maksimalan iznos koji dobitnik – pojedinac može sipati je 20 litara bilo kog derivata po izboru na bilo kojoj Radun AVIA stanici. Jedino BS Radun u Bačkoj Palanci ne učestvuje u ovom konkursu.

Dobitniku se omogućava da na Crni petak, 25.11.2022. sipa maksimalno 20 litara bilo kog derivata, po navedenim prošlogodišnjim cenama:

  25.11.21.
EUD 175 din
GOLD 180 din
BMB 95 166 din
BMB 100 177 din
TNG 102 din

 

Učesnici koji učestvuju u digitalnoj aktivaciji, kao i dobitnici nemaju pravo da zahtevaju drugačiju nagradu/popuste od onih za koje su se prijavili i osvojili u postupku prema ovim Pravilima.

Ostvareno pravo za sipanje po prošlogodišnjim cenama se ne može zameniti za novac, druge proizvode ili usluge niti se može preneti na drugu osobu po prihvatanju nagrade.

Član 8. Ostvarivanje popusta

Dobitniku se putem SMS poruke dostavlja jedinstveni niz cifara (bar code) koji mora prikazati prilikom realizacije popusta na kasi AVIA stanice, odn. ovom porukom on dokazuje da je dobitnik konkursa u liniji sa Imenom i Prezimenom koje je naveo u prijavi, a koje dokazuje pokazivanjem nekog zvaničnog dokumenta. Black Friday popusti – sipanje goriva po prošlogodišnjim cenama – se mogu iskoristiti samo na dan Crnog petka 25.11.2022. od 00.01 do 23.59h.

Član 9. Zaštita ličnih podataka

Učesnici automatski prihvataju aktuelna zvanična pravila samom prijavom za popuste u ovoj digitalnoj aktivaciji. Prijavom za Black Friday digitalnu aktivaciju, učesnici su izričito saglasni da Organizator kao rukovalac te Izvršilac obrade za isporuku nagrada/popusta može obrađivati podatke o imenu i prezimenu, adresi, ličnoj mail adresi, kao i broja telefona, kako bi izvršio predaju nagrade. Osnov za obradu podataka o ličnosti je pristanak. Saglasan sam da se moji lični podaci: ime i prezime, kontakt telefon koriste od strane Organizatora za navedenu digitalnu aktivaciju, bez ikakve naknade. Navedene podatke dajem kako bih učestvovao u digitalnoj aktivaciji, preuzeo nagradu/popuste i dobijao redovna obaveštenja o konkursima i sličnim aktivnostima.

Organizator ima pravo da obrađuje moje lične podatke za navedenu svrhu i u promotivne aktivnosti kompanije. Moje podatke mogu proveravati, elektronski i fizički skladištiti i čuvati u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Svestan sam da imam pravo na opoziv pristanka za obradu podataka o ličnosti. Upoznat sam sa pravima koje imam po Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti.

Organizator zadržava pravo promene ovih Pravila, a o tome će svi učesnici biti pravovremeno obavešteni. Organizator i Administrator ili bilo koje lice angažovano od strane Organizatora za izvršenje digitalne aktivacije ne preuzima odgovornost za štetu niti ima obavezu nadoknade troškova usled oštećenja ili gubitka nastalog zbog kašnjenja u izvođenju digitalne aktivacije te tokom učestvovanja u istoj.

Organizator neće podeliti nikakve dodatne nagrade/popuste osim navedenih u ovim pravilima.

U Novom Sadu, 18.11.2022. godine

Radun AVIA doo Novi Sad

Spisak benzinskih stanica koje učestvuju u digitalnoj aktivaciji:

БС Нови Сад 1 Нови Сад Пут Шајкашког одреда 2а 021/424-911
БС Нови Сад 2 Нови Сад Пут Шајкашког одреда 1ц 021/452-078
БС Нови Сад 3 Нови Сад Булевар Јаше Томића 12 021/6339-444
БС Руменка 1 Руменка Угао Ослобођења и ЈНА 021/384-0365
БС Госпођинци Госпођинци Вука Kараџића бб 021/836-032
БС Сириг Сириг Међународни пут бб 021/849-010
БС Kањижа Kањижа Милоша Обилића бб 024/4879-111
БС Горјани Горјани Горјани бб 031/546-333
БС Стопања Стопања Стари Трстеник бб 037/727-570
БС Прељина Прељина Прељина бб 032/381-010
БС Нови Бечеј Нови Бечеј Чика Љубина 76 062/424-651
БС Хртковци Хртковци Владимира Назора бб 022/455-018
БС Богојево Богојево Дунавски пут бб 025/574-2210
БС Рума Рума Вука Kараџића бб 022/473-810
БС Чента Чента Нушићева бб 023/899-050
БС Војка Војка Цара Душана бб 022/2301-027
БС Дољевац Дољевац Село Дољевац бб 018/817-611
БС Хоргош село Хоргош Kањишки пут бб 063/620-874
БС Башаид Башаид Војвођанска бб 063/620-767
БС Бачко Градиште Бачко Градиште Новосадски пут бб 063/621-304
БС Ћуприја Ћуприја Селиште бб 063/560-810
БС Зрењанин Зрењанин 7. јула 22 063/435-582