RADUN AVIA

Zaštita privatnosti

Zaštita privatnosti korisnika radunavia.rs ili bilo koje druge Internet prezentacije u našem vlasništvu je prioritet Radun AVIA doo Novi Sad.

Radun AVIA doo Novi Sad postupa sa ličnim podacima u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018) i Opštom uredbom o zaštiti podataka o ličnosti EU - GDPR ( General Data Protection Regulation).

Molimo Vas da pažljivo pročitate tekst koji sledi.

Čitanjem teksta prihvatate i potvrđujete da ste upoznati sa načinom prikupljanja, čuvanja, obrade i korišćenju podataka.

Lični podatak je prema Zakonu o zaštiti podataka o ličnosti „ svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.“

Rukovalac podacima je Radun AVIA doo Novi Sad, Put Šajkaškog odreda 2a, Novi Sad, PIB 100731198, MB 08761191 ( u daljem tekstu: „Radun AVIA“ ili „rukovalac“).

Radun AVIA ne traži od posetilaca lične podatke ukoliko posetilac ne aplicira za neku od usluga ili za radno mesto u Radun AVIA doo Novi Sad.

Radun AVIA obrađuje podatke radi:

  • Zaključenja ugovora ( poslovno ime, matični broj, PIB, adresu, ovlašćeno lice, broj telefona)
  • Izdavanja kompanijskih kartica :Bonus, Partner, Agro, Taxi i Business Card (poslovno ime /prezime i ime, mesto stanovanja, adresa, PIB, mobilni telefon, e-mail adresa)
  • Komunikacije sa kandidatima koji su aplicirali za zapošljavanje u Radun AVIA-i ( CV)
  • Izdavanje gotovinskih računa u skladu sa zakonom (poslovno ime /prezime i ime, mesto stanovanja, adresa, PIB, mobilni telefon, e-mail adresa
  • Obrade zahteva za reklamaciju ( prezime i ime, mesto stanovanja, adresa, broj telefona, e-mail adresa)
  • Kontrole propisane zakonom
  • Unapređenje pruženih usluga ( promotivne aktivnosti i slanje informacija putem elektronske pošte, sms, na adresu )

Radun AVIA je preduzela sve organizacione i tehničke mere kako bi osigurala i zaštitila podatke od zloupotrebe, otkrivanja, pristupa trećim licima.

Radun AVIA nije odgovorna za zaštitu podataka o ličnosti na Veb-sajtovima na koje se vrše preusmeravanja sa ovog sajta. Ukoliko koristite te Veb-sajtove dužni ste da se informišete o zaštiti podataka o ličnosti.

Radun AVIA će Vas na osnovu pisanog zahteva ( adresa Put Šajkaškog odreda 2a, Novi Sad ili Ova adresa el. pošte je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je videli. ) obavestiiti o postupanju sa Vašim podacima, promeniti/ obrisati podatke ukoliko to zahtevate.

Lica na koja se odnose podaci, ukoliko smatraju da je ugrožena zaštita podataka o ličnosti, mogu se obratiti Povereniku za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti.

Radun AVIA koristi kolačiće (Cookies) da bi obezbedili da naš Veb sajt ispravno funkcioniše. Kolačić je tekstualni fajl koji se čuva lokalno na vašem računaru, tabletu ili mobilnom telefonu i koji omogućava prepoznavanje korisnika koji se vratio na internet stranicu, a radi praćenja i analize poseta internet stranici u cilju optimizacije internet stranice Radun AVIA-e.

Radun AVIA neće zadržavati podatke duže nego što je potrebno za ostvarenje svrhe za koje su prikupljani. Ukoliko je rok za čuvanje podataka o ličnosti propisan zakonom nakon isteka roka podaci će biti trajno obrisani.

Radun AVIA nije odgovorna za podatke koje posetilac objavi u komentarima na javnim diskusijama : blog, chat, forum, facebook, instagram i slično.

 

Ovaj sajt u skladu sa evropskom regulativom radi boljeg korisničkog iskustva i pravilnijeg prikazivanja sadržaja koristi kolačiće (eng. cookies).
Više o kolačićima pročitajte u "Uslovima korišćenja".

Slažem se